Zatobolets Stadium

Kazakhstan, Zatobolsk

Capacity 3 800
© WildSoft 2007-2018